Staré civilizácie : Amoriti - stejfree.sk
965 Ľudí nás sleduje

Staré civilizácie : Amoriti

23.1.2022
8 zdieľaní 77 pozretí

Amoriti (resp. Amorejci) urobili z Babylonie regionálnu mocnosť a svetu dali aj známeho panovníka Chamurapiho (Chamurapiho zákonník). Poďme sa na nich bližšie pozrieť

Reklama

Základne fakty:

Amoriti boli semitským národom, ktorý sa objavil v západnej Mezopotámii  v 3 tisícročí p. n. l.

V sumerštine boli známi ako  Martu alebo Tidum a v Egypte ako Amar, čo znamená ľudia zo západu.

Ich história pred dobou odkedy začali obývať mesta ako Mari, Ebla a Babylon je neznáma. Prvýkrát sa objavili ako kočovníci zo západu napadajúci vtedajšie štáty.

Vitazstvo Jozuu nad Amorejcami
Víťazstvo Jozuu nad Amorejcami, Zdroj: Wikipedia

Rast moci Amoritov:

Historik Van de Mierop a iní poukazujú nato, že pojem Amoriti sa nemusel pôvodne používať na označenie určitého etnika, ale označoval všetkých kočovných ľudí, ktorí ohrozovali stabilitu usadených komunít.

A to aj vtedy, keď pojem Amoriti  sa stal označením určitého etnika.

Postupne sa stávali čoraz silnejší, pretože získali viac území, čim bola ohrozená stabilita zavedených mestských štátov v regióne.

Veľkú hrozbu predstavovali najmä pre sumerské mestské štáty. Kráľ Šulgi zo sumerského mesta Ur postavil 250 kilometrový val, určený pre ich zadržanie.

Bol však príliš dlhý, aby bol nastalo obsadený ľudskou posádkou a taktiež ho bolo možne obísť – čo asi robili aj Amoriti.

Nájazdy Amoritov viedli k oslabeniu Uru, čo povzbudilo Elamitov. Vyplienenie Uru Elamitmi v roku 1750 pred Kr. ukončilo obdobie sumerskej civilizácie, no prispeli k tomu aj nájazdy Amoritov a ich sťahovanie, čo podkopalo celkovú stabilitu v regióne.

Rozpätie medzi rokmi 2000-1600 p. n. l. je Mezopotámii známe ako amoritské obdobie.

Amoriti a Biblia:

Podľa niektorých učencov, v tomto bode histórie Amoriti hrali kľúčovú úlohu vo vývoji svetovej kultúry.

Kniha Genesis uvádza, že  Térah (Abrahámov otec) vzal svojich príbuzných z Uru a odišiel do krajiny Haran. Historik Kriwaczek píše:

Térahova rodina nebola sumerská. Oni boli identifikovaní ako Amorejci, ktorých mezopotámska tradícia viní za pád Uru.

William Hallo, profesor asýriológie na univerzite v Yale potvrdzuje, že tieto osoby na základe osobných mien boli označení ako Amoriti…

Ukazuje, sa že nová skupina hovorila semitskou rečou, príbuznou neskoršej hebrejčine, aramejčine a feničtine.

A čo viac, biblický opis podrobnosti, patriarchálnej kmeňovej organizácie, konvencií, rodinných štruktúr, dedičných zvykov, užívania pôdy, genealogických schém a zvyškov kočovného života majú bližšie k stručným dôkazom klinových záznamov ako neskoršie výmysly.

Podľa Biblie sú Amorejci predizraelskými obyvateľmi Kanaánu. Deuteronómium ich opisuje ako posledné zvyšky obrov, ktorí kedysi žili na Zemi.

Kniha Jozue sa o nich zmieňuje ako o nepriateľoch Izraelitov zničených Jozuem.  Ak má moderná veda pravdu v tom, že patriarchovia Izraela sú potomkami Amoritov, tak musí existovať dôvod, prečo hebrejskí pisári si dávali takú námahu, aby oddelili svoju vlastnú identitu od identity Amoritov.

Predpokladá sa že Térahova rodina si zachovala pôvodnú etnickú identitu – kultúru synov Izraela, ktorú preniesli do Kanaánu.

Kniha Genezis rozpráva aj príbeh Jozefa, Jakubovho najmladšieho syna, ako sa dostal do Egypta kde sa Izraeliti rozmnožili a neskôr boli Egypťanmi zotročení a z Egypta vyvedení Mojžišom…

Tieto biblické príbehy zrejme slúžia na oddelenie národnej identity Izraelitov od ich skutočných predkov.

Amorejske kralovstvo hlinene tabulky
Hlinené klinové tabuľky z Amorejského kráľovstva Mari, 1. polovica 2. tisícročia pred Kristom. Zdroj: Wikipedia

Doba Amoritov v Mezopotámii a Chammurapi:

V nadväznosti na vyplienenie Uru v roku 1750 p. n. l. sa Amoriti spojili so sumerskou populáciou v južnej Mezopotámii. Žili v sýrskych mestách Mari (1900 p.n.l.) a Ebla (1800 p.n.l.) a v Babylone vládli od roku 1984 p.n.l..

Amoritský kráľ Sin-Mubalit nastúpil na trón v Babylone v roku 1812 p.n.l. a vládol až do roku 1793 p.n.l. kedy abdikoval.

Nahradil ho jeho syn Chammurapi (známy aj pod menom Ammurapi) – vládol v rokoch 1792-1750 p.n.l.

Vláda amoritského kráľa v Babylone pred pádom Uru podporuje tvrdenie, že nie všetci Amoriti boli Amoritmi.

Ako už bolo uvedené termín bol používaný pomerne voľne a mohol odkazovať na nejaký kočovný kmeň na blízkom východe.

Zdá sa, že babylonskí Amoriti boli pozitívne prijímaní v tomto regióne, kým mimobabylonskí boli naďalej zdrojom nestability.

Babylonskí Amoriti rovnako ako tí, ktorí obývali ďalšie mesta uctievali sumerských bohov a zapisovali sumerské mýty a legendy.

Chammurapi rozšíril staré mesto Babylon a rozbehol niekoľko úspešných vojenských kampaní (v jednej z nich v roku 1761 p.n.l. zničil mesto Mari, ktoré súperilo z Babylonom) vďaka čomu sa dostala oblasť od Mari po Ur pod babylonskú nadvládu a z Babylonu sa stalo centrum oblasti.

Jeho ríša zaberala súčasnú Sýriu až k perzskému zálivu – čiže bol najsilnejším kráľom v oblasti. Svojimi vojenskými, politickými a diplomatickými schopnosťami  spravili z Babylonu najväčšie mesto na svete v tejto dobe.

V mestách počas jeho doby vládli zhromaždenia zložené z príslušníkov aristokracie. Zachovalo sa aj babylonské príslovie z tej doby.

Citát:

1: ,, Nechoď sa prizerať na zhromaždenie, nevkroč na to miesto sporov. Lebo práve pri spore sa môže stať, že ťa tvoj osud premôže. Potom sa z teba stane svedok ich rozporov a ako takého ťa zatiahnu do súdnych sporov, s ktorými nemáš vôbec nič spoločne.“

Ľudia sa delili na slobodných občanov, nevoľníkov (zviazaných s pôdou) a otrokov. Nevoľníci však boli chránení a aj otroci mali pomerne znesiteľné postavenie, čo v tej dobe nebolo zvykom.

Mali určité občianske práva a mohli sa ženiť a vydávať aj s so slobodnými. V tej dobe vznikol aj známy zákonník nesúci jeho meno. V

ytesaný bol na dioritovom stĺpe klinovým písmom. Objavili ho francúzski archeológovia v roku 1902. Zákony sa dotýkali všetkých aspektov života obyvateľov ríše, pokrýval občianske, trestné, obchodné právo.

Poznal aj prezumpciu neviny. Dokonca chránil obyvateľov ríše aj pred pochybením vtedajších lekárov.

Citát:

2:,, Lekárovi, ktorý urobí veľký rez operačným nožom a zabije, či lekárovi, ktorý otvorí nádor operačným nožom a vyreže oko, budú odrezané obe ruky.“

Obchod a náboženstvo:

V dobe najväčšej slávy starobabylonskej ríše sa veľmi darilo obchodu. Dovážali kameň, kvalitné drevo a drahokamy.

Cín dovážali až z oblasti ležiacej v dnešnom Afganistane. Vyvážali tkané látky, kožený tovar, ozdoby a luxusné valčekové pečatidla.

Amoriti uctievali viacero bohov, pôvodne bol ich hlavným bohom Amurru. Jeho spojenie s horami a jeho ženy s púšťou naznačuje, že môžu mať pôvod v sýrskej oblasti okolo hory Hermon, nie je to však dokázané.

Za éry Cahmmurapiho sa hlavným bohom stal Marduk.

Pád Babylonskej ríše:

Chamurapi nedokázal však talent odovzdať svojmu synovi a po jeho smrti sa začalo kráľovstvo rozpadať.

Jeho syn Samas-Iluna (1749-1712 p.n.l.) nebol schopný pokračovať v politike jeho otca ani brániť ríšu pred inváznymi silami jednotlivých národov ako napr. Chetitov a Asýrčanov. Asýrčania ako prví začali s vpádmi a ľahko obsadili juh Babylonie.

Chamurapiho dobytie Esnuany na severovýchode zrušilo nárazníkové pásmo a posunulo hranicu jeho ríše do kontaktu s kmeňmi akými boli napr. Kasiti.

Najväčšia rana prišla v roku 1595 pred naším letopočtom, keď chetitský panovník Mursili I. (1620-1590 pred Kr.) vyplienil Babylon, zmocnil sa chrámových pokladov a rozptýlil obyvateľstvo mesta.

Kasiti nasledovali Chetitov pri obsadzovaní Babylonu a ich zas nasledovali Asýrčania. Amoritské obdobie v Mezopotámii skončilo v roku 1600 pred Kr., hoci je zrejme vďaka semitským menám osôb, že Amoriti ďalej žili v tejto oblasti ako súčasť populácie.

Amoriti ďalej predstavovali problém pre Novoasýrsku ríšu v období rokov 900-800 p.n.l..

Kto boli títo Amoriti a či to boli z Amoritmi hľadiska kultúry nie je jasné. V nadväznosti na úpadok Novoasýrskej ríše 600 BCE sa ich meno už v historických záznamoch neobjavuje.

Reklama

Zdroje:

  1. http://www.ancient.eu/amorite/
  2. http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/dejepis/22624/chammurapiho-zakony
  3. Brána Bohov – Vzostup a pád BABYLONU (Anton Gill) ISBN 978-80-7451-021-2

Citáty:

1,2:  Brána Bohov – Vzostup a pád BABYLONU (Anton Gill) ISBN 978-80-7451-021-2

dobitie armady amorejcov
Dobitie armády Amorejcov, Zdroj: Wikipedia

Možno Vás bude zaujímať

Vojna na Ukrajine – čo spôsobilo konflikt a aký je zámer Putina ?
Zaujímavosti
1 zdielaní58 pozretí
Zaujímavosti
1 zdielaní58 pozretí

Vojna na Ukrajine – čo spôsobilo konflikt a aký je zámer Putina ?

stejfreesk - 24.2.2022

Ruský prezident Vladimir Putin podnikol bezprecedentný útok na Ukrajinu.Tento krok prišiel po tom, čo Putin v pondelok nariadil, aby sa…

Hoia Baciu: Najstrašidelnejší les v Transilvánii
Zaujímavosti
1 zdielaní51 pozretí
Zaujímavosti
1 zdielaní51 pozretí

Hoia Baciu: Najstrašidelnejší les v Transilvánii

stejfreesk - 21.2.2022

Hoia Baciu s divne pokryvenými stromami láka milovníkov paranormálnych javov už dlhé roky. Niektorí dokonca tvrdia, že sa jedná o…

Múmie s medenými maskami zo Sibíri sú pre vedcov stále záhadou
Zaujímavosti
55 pozretí
Zaujímavosti
55 pozretí

Múmie s medenými maskami zo Sibíri sú pre vedcov stále záhadou

stejfreesk - 10.2.2022

Prečo boli múmie s medenými maskami pochované v plytkých hroboch na pustinách Sibíri? Ruskí vedci pracujú na rozlúštení záhady. Múmie…