Je Noemova archa na pohorí Ararat skutočná ? - stejfree.sk
965 Ľudí nás sleduje

Je Noemova archa na pohorí Ararat skutočná ?

21.5.2017
47 zdieľaní 11791 pozretí

V roku 1959 turecký vojenský kapitán Llhan Durupinar objavil neobvyklý tvar, keď preskúmaval letecké fotografie svojej krajiny. Hladký, plochý tvar, väčší ako futbalové ihrisko, vystupoval z drsného a skalnatého povrchu pri nadmorskej výške 6,300 stôp blízko tureckej hranice s Iránom. Kapitán Durupinar bol oboznámený s biblickými správami ohľadom Archy a jej spojitosti s horou Ararat v Turecku, ale zdráhal sa vytvárať akékoľvek závery. Oblasť bola veľmi vzdialená, napriek tomu bola obývaná malými dedinkami. Žiadne správy ohľadom tak podivného objektu neboli nikdy zaznamenané. Preposlal teda fotografický negatív slávnemu leteckému odborníkovi na fotografie, ktorý sa volal Dr Brandenburger a pôsobil na Ohio State University.

Sme často udivení nedostatočnými znalosťami našej histórie. Obyčajní ľudia dychtia po týchto informáciách, ale organizácie, ktoré sú zodpovedné za rozširovanie týchto faktov, majú skôr za úlohu nás držať v temnote. To sa ukáže ako pravda predovšetkým, keď dôjde na našu dávnu ľudskú históriu.

Reklama

Nebudeme vás v tomto článku udržiavať zbytočne v napätí: Noemova Archa bola nájdená. Je ozajstná. Tento dôkaz tu podrobne popíšeme a nakoniec uvedieme aj historické a náboženské súvislosti.

Brandenburger bol zodpovedný za objav kubánskych raketových základní z prieskumných fotografií počas éry Kennedyho. Po starostlivom preskúmaní fotky, došiel k záveru:

“Nemám vôbec pochybností, že tento objekt je loď. Za celú moju kariéru som nikdy nevidel objekt, ako je tento, na stereo fotke.”

Fotka noemova archa pri hore ararat v turecku

V roku 1960 bol obrázok publikovaný v LIFE magazíne pod titulkom Noemova Archa? Rovnaký rok sa vydala skupina Američanov spoločne s kapitánom Durupinarem na miesto a zostala tam deň a pol. Očakávali, že nájdu na povrchu artefakty alebo niečo, čo bude nepochybne súvisieť s loďou akéhokoľvek druhu. Vykonali pár kopov v tejto oblasti, ale nenašli nič presvedčivého a oznámili netrpezlivo čakajúcemu svetu, že sa zrejme jedná a prírodný útvar.

noemova archa fotka z lietadla

Väčšina svetových médií sa od nálezu odvrátila a už sa o ňom nezmieňovala.

V roku 1977 navštívil túto oblasť Ron Wyatt. Dostal oficiálne povolenie. Ron a ostatní vykonali dôkladnejší výskum počas obdobia niekoľkých rokov. Použili prístroje na detekciu kovov, podpovrchovej radarové skenovanie a chemickú analýzu – naozajstné vedecké prostriedky – a ich nálezy boli prekvapujúce. Dôkaz bol nesporný. Toto bola skutočná Noemova Archa.

 

Viditeľné dôkazy

V prvej časti prieskumu sa objekt preskúmaval a meral. Tvar vyzeral ako trup lode. Jeden koniec sa zbiehal do špica, ako by to bol predok a protiľahlý koniec bol tupý ako zadok. Vzdialenosť od predku po zadnú časť útvaru bola 515 stôp alebo presne 300 egyptských lakťov. Šírka v priemere bola 50 lakťov. To boli presné rozmery uvedené v Biblii.

hranice noemovej archy vyznacene na fotke

Na pravoboku blízko zadku boli štyri vertikálne vypukliny vyčnievajúce z blata [B] v pravidelných intervaloch, ktoré boli označené za “rebrá” trupu [viď. obr dole]. Naproti nim na ľavoboku trčí jediné rebro [A] z bahna. Môžeme vidieť veľmi jasne jeho zaoblený tvar. Obklopuje ho viac rebier, ktoré sú z veľkej časti pochované v bahne, ale sú vidieť pri bližšom preskúmaní.

Pamätajte si, že tento objekt, ak je to Archa, je veľmi starý. Drevo skamenelo. Organická hmota bola nahradená minerálmi zo zeme. Iba tvary a zlomky pôvodného dreva zostávajú. Možno preto bola expedície v roku 1960 sklamaná. Očakávali, že nájdu a vytiahnu kusy dreva, ktoré boli už dlho erodované.

pohlad na noemovu archu s rozmermi

Vzhľadom na umiestnenie objektu uprostred očividného toku bahna, je zrejmé, že objekt zišiel viac ako míľu zo svojho pôvodného miesta. Geológovia veria, že bol pôvodne o 1000 stôp vyššie v horách a uviazol v obale hustého bahna. Myslia si, že zemetrasenie v roku 1948 rozpraskalo obal bahna a tým sa objavila štruktúra. Je to potvrdené rozprávaním okolitých dedinčanov, ktorí si potvrdili jej “náhle objavenie” počas tohto bodobia.

Informácie z Biblie ohľadom Archy ju popisujú tak, že mala šesť podlaží. Predpokladaný tvar Archy sa zdá byť v súlade s výbežkom uprostred objektu. V skutočnosti, ako sa čoskoro dozvieme, radarové skenovanie tejto štruktúry naznačuje, že tento výbežok sú zrútené trosky týchto podlaží.

Hoci si väčšina ľudí myslí, že celá Archa bola obdĺžniková, týka sa to iba vrchných podlaží. Špicatý tvar trupu je nutný, aby obrovská loď zostala vo vode stabilne a prežila obrovité vlny.

 

Podzemný radar

Ľudské oko potrebuje vidieť odrazené svetlo, aby rozpoznalo objekt. Aby bolo videné to, čo zostáva pod zemou, používajú vedci mikrovlny, ktoré môžu preniknúť do krajiny a odraziť sa späť, keď narazia na niečo pevné. Táto technika sa bežne používa na nájdenie ropy a ďalších minerálov. Nazýva sa (Ground Penetrating Radar – GPR). Prístroj sa skladá z antény, ktorá vysiela, následne prijíma, aby vnímala “ozvenu” a vytlačí výsledok na kus papiera. Omeškania a sila tejto ozveny ukáže geológom, ako pevné a v akej hĺbke pod zemou sú objekty.

radarovy sken noemovej archy na hore ararat v turecku

Tím geológov neskenovala celý objekt. Vyznačili žltou páskou čiary, ktoré križujú objekt. Potom vytiahli anténu (asi veľkosti kosačky na trávu) cez čiary a pozerali sa na výsledok zaznamenaný na papieri. Keď dostali silný “úder” – znamenalo to, že je niečo pevné pod zemou – zaznamenali polohu na páske. Neskôr, keď zmapovali objekt, pásku a polohu týchto “úderov”, zistili, že je pod zemou naozaj nejaká štruktúra.

“Tieto údaje nepredstavujú prirodzenú geológickú štruktúru. Sú to človekom vytvorené štruktúry. Tieto zobrazenie sa objavujú príliš pravidelne … príliš pravidelne, aby boli náhodné v takomto druhu prirodzeného prostredia.” – Ron Wyatt zo SIR Imaging team.

 

Artefakty získané z Archy

Pri použití GPR Ron Wyatt objavil otvorenú dutinu na pravoboku. Použil improvizovanú vŕtačku, aby vzal základnú vzorka vnútri tejto dutiny a získal niekoľko veľmi zaujímavých objektov. Nižšie môžete vidieť artefakty, ktoré boli poslané na laboratórnu analýzu. Naľavo je vrt, po ktorom nasleduje to, čo sa ukázalo byť skameneným zvieracím výkalom.

skamenene vykaly z noemovej archy

Boli nájdené dokonca ešte úžasnejšie artefakty.

Snáď samotný najvýznamnejší nález z Archy je skamenený kus dreva. Keď bol prvýkrát nájdený, vyzeralo to ako široký trám. Ale pri bližšom preskúmaní sú to v skutočnosti tri kusy dosiek, ktoré boli spolu navzájom spojené nejakým organickým lepidlom! Je to rovnaká technológia, ktorá sa používa u súčasných preglejok. Laminácia, navrstvenie, činí celkovú pevnosť ďaleko väčšiu, než keď sa spojí pevne z jednotlivých kusov. To poukazuje na stavebné znalosti, ktoré presahujú čokoľvek nám známeho v starodávnom svete.

skamenene laminovane drevo z noemovej archy

Testy v laboratóriách Galbraith Labs v Knoxville, Tennessee, ukázali, že vzorka ukazuje cez 0.7% organického uhlíka, čo zodpovedá zkamenelému drevu. Vzorka bola kedysi živou hmotou.

Vyšetrenie odhalilo, že lepidlo presakovalo z vrstiev. Vonkajšia strana dreva sa zdá byť pokrytá smolou.

Dokonca ešte viac prekvapujúce boli laboratórne analýzy, ktoré nielen že odhalili, že skamenené drevo obsahuje uhlík (čo dokazuje, že to bolo pôvodne drevo), ale boli v ňom zatlčené železnej klince !

V Genesis 6:14, povedal Boh Noemovi: “Urob si Archu z goferového dreva.”

“Goferové drevo” (Gopher wood) je nepresnosť a pravopisná chyba. “Koferové” drevo (Kopher wood) je správne a znamená (akékoľvek drevo), ktoré je pokryté smolou. V Genesis (6:14) je význam jasný. Použité goferové drevo, (pravopisná chyba) musí byť pokryté smolou. G a K v Hebrejčine sú si tak podobné, že neskúsení hebrejskí “žiaci,” ktorí prekladali Bibliu kráľa Jakuba, mohli mať sklon k týmto chybám, v skutočnosti urobili mnoho takých chýb.

 

Najprekvapujúcejší nález bol objavený pomocou citlivých detektorov kovu. Tím lokalizoval niekoľko silných “úderov”, ktoré pri následnom kopaní odhalili veľké do disku tvarované nity. Pri pozorovaní kovu voľným okom, bolo možné vidieť, kde bolo do nitu udierané.

Z analýzy kovov, ktoré boli použité na tvorbu nitov, vyplýva, že išlo o kombináciu železa (8.38%), hliníka (8.35%) a titánu (1.59%). Majte na pamäti, že tieto stopové kovy prežili zkamenenie, teda nevykazujú presný obsah v pôvodnom materiáli.

Vieme, že hliník bol zabudovaný do kovovej zmesi, pretože neexistuje v kovovej forme v prírode. To poukazuje na vysoko pokročilé znalosti metalurgie a strojárstva.

Charakteristiky železo-hliníkovej zliatiny boli preskúmané v Ruskom chemickom laboratóriu (2005) a zistilo sa, že táto zliatina vytvára jemný povlak oxidu hlinitého, ktorý chráni materiál pred hrdzou a koróziou. Pridanie titánu by poskytlo ešte väčšiu pevnosť. Zdá sa, že to zafungovalo. Nity prežili z prastarej doby!

 

Okolitá krajina poskytuje ďalšie prekvapenie

Niekoľko míľ od umiestnenia Archy boli nájdené obrovské kamene, niektoré stáli vzpriamene, zatiaľ čo ostatné ležali na zemi. Tieto kamene vážiace mnoho ton majú v sebe vyvŕtané otvory. Vedci ich označili za kotvy a diery slúžili pre pripevnenie k lodi konopným povrazom.

kotvy noemovej archy

Tieto kamene majú v sebe vytesané kríže z obdobia, kedy sa pred stáročiami vydávali pútnici na cestu, aby navštívili Archu. Áno, Archa bola v stredoveku veľmi dobre známa. Jej poloha bola tiež zaznamenaná v mnohých historických dokumentoch.

“Takže sedemnásteho dňa siedmeho mesiaca archa zastala na vrchu Ararat. Voda odchádzala až do desiateho mesiaca: prvého dňa desiateho mesiaca sa objavili vrcholky hôr.” – Genesis 8: 4-5

Epos o Gilgamešovi (650 pr. Nl.) Považuje horu Nisir za miesto pristátia Archy. Miestne meno mesta, kde bola nájdená Archa, je Nasar.Kroniky asýrskeho kráľa Assurnasirpala II. (833-859 pred Kr..) ju umiestňujú južne od rieky Zab.Theofilos z Antiochie (115-185 nl.) tvrdil, že v arabských horách možno vidieť Archu. Neskôr, ešte v polovici siedmeho storočia, sa o Arche zmieňovali cirkevní otcovia.V 13. storočí, cestovateľ Willam, prvýkrát uviedol, že na hore Masis je umiestnená Archa (v dnešnej dobe hora Ararat).Ptolemaiova Geographia (1548) uvádza hory Arménska ako miesto pristátia. Rovnako tak Nicolas de Nicolay (1558).

Pútnici na mieste zbierali kúsky skameneného dreva, ktoré boli používané ako amulety na ochranu proti zlu. Keď došli ku kotvám, nemali žiadne pochybnosti o spojitosti s Archou. Bol na nich veľký kríž, ktorý znázorňoval Noeho a menšie kríže, ktoré znázorňovali jeho rodinu.

Obrovské kotvy boli spustené z kýlu lode. Medzi dávnymi námorníkmi to bola obvyklá prax pre stabilizovanie ťažkých lodí, aby zabezpečili, že predok bude vždy čeliť prichádzajúcim vlnám. Ak je ťažká váha v horných častiach lodi, ako tomu bolo u Archy, môže byť ľahko prevrátená vlnou prichádzajúcou zo strany. Toto je ďalší dôkaz toho, že Noemova Archa bola realitou, a že bola nájdená v Turecku.

 

Po zakotvení Noemovej archy

Keď dr. Brandenburger v prvom rade preskúmal a zväčšil fotografie “podivného objektu” v Turecku, uvidel v oblasti tiež stovky starodávnych stavebných základov, ktoré mu naznačovali, že môže ísť o prvé mesto založené po povodni, ako je popísané v Biblii.

“Ich sídlisko bolo od Méši smerom k Sefaru, vrchu na východe.” – Genesis 10:30

Archeologické tímy našli mnoho zrúcanín a prastarých hrobov. Bolo vykopaných mnoho ľudských rebier a boli poslané do laboratória na expertízu. V strede tohto údajného “prvého Noemovho mesta” stojí nezvyčajná a vyčnievajúce stavba asi 10 stôp v priemere, o ktorej mnohí veria, že je to oltár, na ktorom  Noe odovzdal bohu svoju prvú obeť. Z každého druhu vzal jedno zviera a obetoval bohu zapálením ich tiel.

oltar pre boha na hore ararat

Aj zacítil Hospodin ľúbeznú vôľu a povedal si v srdci: “Už nikdy nebudem zlorečiť zemi kvôli človeku, hoci každý výtvor ľudského srdca je od mladosti zlý, už nikdy nezhubím všetko živé, ako som urobil. Sejba i žatvu a chlad aj žiar, leto i zima a deň i noc nikdy neprestanú po všetky dni krajiny. ” —- Genesis 8:20 – 22

Reklama

Znovu ma prekvapilo, keď som skúmal tento príbeh a nachádzal podstatné dôkazy, že sa našlo niečo extrémne dôležitého, pritom to bolo ignorované zo strany historikov a médií. Možno je to kvôli tomu, že pokročilá technológia nájdená v Arche naznačuje, že sumerské legendy, Epos o Gilgamešovi a ďalšie dávnej spisy môžu byť v skutočnosti pravdivé, keď sa zmieňujú o spojení s mimozemšťanmi. Mnoho bohov – Elohimů – je popisovaných dokonca aj v Genesis. Kto boli títo “bohovia” a ako chodili po Zemi a rokovali s ľuďmi tejto epochy …

Možno by sa na tento objav dalo pozerať ako na dobrý dôvod pre prijatie doslovného znenia Biblie.

My všetci sa potrebujeme pozrieť do svojej minulosti hlbšie, aby sme sa naučili, aký druh bytostí naozaj sme, odkiaľ pochádzame a kam smerujeme.

Možno Vás bude zaujímať

Vojna na Ukrajine – čo spôsobilo konflikt a aký je zámer Putina ?
Zaujímavosti
1 zdielaní55 pozretí
Zaujímavosti
1 zdielaní55 pozretí

Vojna na Ukrajine – čo spôsobilo konflikt a aký je zámer Putina ?

stejfreesk - 24.2.2022

Ruský prezident Vladimir Putin podnikol bezprecedentný útok na Ukrajinu.Tento krok prišiel po tom, čo Putin v pondelok nariadil, aby sa…

Hoia Baciu: Najstrašidelnejší les v Transilvánii
Zaujímavosti
1 zdielaní48 pozretí
Zaujímavosti
1 zdielaní48 pozretí

Hoia Baciu: Najstrašidelnejší les v Transilvánii

stejfreesk - 21.2.2022

Hoia Baciu s divne pokryvenými stromami láka milovníkov paranormálnych javov už dlhé roky. Niektorí dokonca tvrdia, že sa jedná o…

Múmie s medenými maskami zo Sibíri sú pre vedcov stále záhadou
Zaujímavosti
53 pozretí
Zaujímavosti
53 pozretí

Múmie s medenými maskami zo Sibíri sú pre vedcov stále záhadou

stejfreesk - 10.2.2022

Prečo boli múmie s medenými maskami pochované v plytkých hroboch na pustinách Sibíri? Ruskí vedci pracujú na rozlúštení záhady. Múmie…

Zanechaj komentár