Entropia - fyzikálna veličina vesmíru a nášho života - stejfree.sk
965 Ľudí nás sleduje

Entropia – fyzikálna veličina vesmíru a nášho života

14.8.2018
142 zdieľaní 7642 pozretí

 

Murphyho zákon hovorí jasne, “Všetko čo sa môže pokaziť, sa pokazí“.

Reklama

Toto tvrdenie odkazuje na nepríjemnú tendenciu života spôsobovať ťažkosti a robiť veci zložitejšími. Zdá sa, že problémy prirodzene vznikajú samy o sebe, zatiaľ čo riešenia vždy vyžadujú našu pozornosť, energiu a veľké úsilie. Život sa nikdy nevyrieši len tak sám od seba bez nášho zásahu. Celý tento článok vychádza z mnohých odborných teórii, spomenuté aj na stránke tzb-info.cz, ale aj z vlastných skúseností.  

Ak sa niečo stane, náš život sa stáva zložitejším, postupne sa stáva neusporiadaným a nezostane jednoduchým ani štruktúrovaným ako predtým.

Prečo je to tak?

Murphyho zákony sú len obyčajné skupiny slov, ktoré ľudia používajú v rozhovoroch, ale v skutočnosti súvisia s najväčším fyzikálnym zákonom nášho vesmíru. 

Tento zákon je tak zásadný pre spôsob, akým náš svet funguje, že preniká takmer všade. Rieši mnohé problémy, ktorým čelíme a vedie k neporiadku. Je to jediný zákon, ktorý riadi život každého.

zakon vesmiru entropia od usporiadanosti k neusporiadanosti

Čo je teda entropia a prečo je tak dôležitá?

Predstavte si, že vezmete krabičku s puzzle a všetko to vysypete na stôl. Teoreticky je možné, aby jednotlivé kúsky dopadli tak, že by vytvorili hotové puzzle. Ale v skutočnosti sa tak nestane nikdy.

Dôvod ?

Je to veľmi jednoduché. Musíme si uvedomiť, že teória pravdepodobnosti hrá proti nám. Každý kus by musel dopadnúť do perfektnej pozície, aby vytvoril hotové puzzle.

Existuje len jeden možný stav pre hotové puzzle, ale milíon rôznych stavov, kedy sú jednotlivé kusy usporiadané chaoticky. Matematicky povedané, je veľmi nepravdepodobné, aby jednotlivé kusy náhodne dopadli tak, že vytvoria usporiadané puzzle.

Veľmi podobným príkladom je hrad z piesku. Ak ho postavíme a vrátime sa o niekoľko dní, hrad už nebude existovať. Pôsobením vetra, slnka a vody sa hrad zničí.

Inak povedané, existuje len jediná kombinácia usporiadania častíc piesku, ktoré tvoria náš hrad. Na druhej strane však existujú milióny kombinácií, ktoré nevyzerajú ako hrad.

Opäť si musíme pripomenúť nasledovný výrok. Teoreticky je možné, aby vietor a vlny presunuli častice piesku do správnej pozície a vytvorili hrad. Problém je ten, že sa tak nikdy nestane. Šance sú astronomicky vysoké, že piesok bude rozptýlený do náhodného zhluku.

Tieto jednoduché príklady zachytávajú podstatu entropie. Z odborného výkladu aj podľa wikipédie je teda mierou neurčitosti/ neusporiadanosti. Je omnoho viac kombinácii neusporiadanosti, ako usporiadanosti.

entropia v kazdodennom zivote

Prečo je dôležitá v našom živote?

Je tu jedna kľúčová vec o entropii: vždy sa zvyšuje v priebehu času.

Je to prirodzená vlastnosť vecí, že stratia usporiadanosť. Ak ho necháme na pospas osudu, život bude stále menej štruktúrovaný. Pieskové hrady sa odplavia. Buriny sa rozrastú v záhrade.

Zrúcaniny sa rozpadnú. Autá začnú hrdzavieť. Ľudia postupne zostárnu. S veľkým odstupom času, aj erodujúce hory s ostrými hranami sa zaoblia. Neodvratným trendom je, že sa veci stanú menej organizovanými.

Všetko vyššie spomenuté poznáme pod názvom “druhý termodynamický zákon“. Je to jeden zo základných princípov chémie a  základných zákonov nášho vesmíru. Druhý termodynamický zákon uvádza, že sa entropia uzavretého systému nikdy nezníži.

 Ak sa zistí, že niečo odporuje pozorovaniu, tak do dokážuexperti” poriadne nafúknuť.

Ale ak sa zistí, že vaša teória odporuje druhému zákonu termodynamiky, nemôžem vám dať žiadnu nádej. Bohužial, pre vašu teóriu nieje žiadne pochopenie a okamžite sa zrúti kvôli argumentom termodynamického zákona. Je to jeden z najsilnejších zákonov vesmíru.“

Čo sa týka behu na dlhú trať….nič neunikne zákonom termodynamiky. Sila entropie je neúprosná. Všetko sa pomaly rozpadá a neusporiadanosť sa vždy zvyšuje.

 

Bez úsilia život stráca usporiadanosť

Predtým než upadnete do depresie, máme jednu dobrú správu.

Môžete bojovať proti entropii. Môžete vyriešiť neusporiadané puzzle. Môžete vytrhnúť burinu z vašej záhrady. Môžete vyčistiť špinavú miestnosť. Môžete zorganizovať jednotlivcov do súdržného tímu.

Ale pretože vesmír sa prirodzene posúva smerom k neusporiadanosti, musíte vynaložiť energiu na vytvorenie stability, štruktúry a jednoduchosti. Úspešné vzťahy vyžadujú starostlivosť a pozornosť. Úspešné tímy vyžadujú komunikáciu a spoluprácu. Bez námahy sa veci rozpadnú.

Tento pohľad, že neusporiadanosť má prirodzenú tendenciu sa zvyšovať v čase a že túto tendenciu môžeme vyvážiť vyčerpaním energie – odhaľuje hlavný cieľ života. Musíme vynaložiť úsilie na vytvorenie užitočných modelov usporiadaností, ktoré sú dostatočne odolné, aby odolali neúprosnej entropii.

“Konečným cieľom života, mysle a ľudského úsilia je: nasadiť energiu a informácie tak, aby sme odvrátili príliv entropie a vyzdvihli útočisko v prospešnej usporiadanosti” —Steven Pinker

Udržanie organizovanosti tvárou v tvár chaosu nie je jednoduché. Podľa slov Yvona Chouinarda, zakladateľa Patagónie: “Najťažšia vec na svete je zjednodušiť vlastný život, pretože všetko nás núti, aby bol čoraz zložitejším.

Entropia sa bude vždy zvyšovať samovoľne. Jediný spôsob, ako znova napraviť veci, je dodať energiu do entropie. Usporiadanosť vyžaduje úsilie.

entropia umelecka predstava

V každodennom živote

Vysvetľuje mnohé záhady a udalosti v našich životoch.

Napríklad:

Prečo je život pozoruhodný

Zoberme do úvahy ľudské telo.

Množina atómov, ktoré tvoria vaše telo, môže byť usporiadaná prakticky nekonečným počtom spôsobov a takmer všetky nevedú k žiadnej forme života.

Matematicky povedané, šance sú prevažne proti vašej prítomnosti. Ste veľmi nepravdepodobná kombinácia atómov. A napriek tomu ste tu. Je to naozaj pozoruhodné.

 

Prečo je umenie krásne

Táto fyzikálna veličina ponúka dobré vysvetlenie, prečo je umenie a krása tak estetické. Umelci vytvárajú formu usporiadanosti a symetrie, ktoré sú pravdepodobné, že vesmír nikdy nevytvorí sám. Je to veľmi zriedkavé v tej veľkej schéme možností. Počet krásnych kombinácií je oveľa menší ako počet celkových kombinácií.

Podobne aj objavenie symetrickej tváre je zriedkavé a krásne, keďže existuje veľa spôsobov, aby bola tvár asymetrická.

Krása je vzácna a nepravdepodobná vo vesmíre neusporiadanosti. A to nám dáva dobrý dôvod chrániť umenie. Mali by sme ho chrániť a zaobchádzať s ním ako s niečím posvätným.

 

Prečo je manželstvo ťažké

Jeden z najslávnejších výrokov je z románu Anna karenina od Tolstoja. Piše sa v ňom:„Všetky šťastné rodiny sú si podobné,každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom.”

Existuje mnoho spôsobov, prečo sa môže manželstvo rozpadnúť- finančný stres, rodičovské problémy, bláznivé zákony, konflikty v základných hodnotách, nedostatok dôvery, nevera atď. Nedostatok v ktorejkoľvek z týchto oblastí môže spôsobiť rozpad rodiny.

Ak chcete byť šťastní, potrebujete určitý stupeň úspechu v každej z týchto oblastí. Takže všetky šťastné rodiny sú podobné, pretože všetky majú podobnú štruktúru. 

Neusporiadanosť môže vzniknúť mnohými spôsobmi, ale usporiadanosť iba niekoľkými.

umelecka predstava ako vyzera entropia

Prečo je dokonalý život vybudovaný a nie objavený

Máte kombináciu talentu, zručností a záujmov, ktoré sú pre vás špecifické. Ale žijete aj v spoločnosti a kultúre, ktoré neboli navrhnuté pre vaše špecifické zručnosti.

Vzhľadom na to, čo vieme o entropii, skúsme uvažovať. Aká je pravdepodobnosť, že životné prostredie, v ktorom vyrastáte, je optimálnym prostredím pre váš talent?

Je veľmi nepravdepodobné, že život vám prinesie situáciu, ktorá dokonale posilní vaše silné stránky. Zo všetkých možných scenárov, s ktorými sa môžete stretnúť, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa stretnete s takým, ktorý nezodpovedá vášmu talentu.

Evoluční biológovia používajú termín nazývaný “podmienky nesúladu“, aby opísali, kedy organizmus nie je vhodný pre stav, ktorému čelí.

Máme spoločné pomenovania pre nevhodné podmienky: “ako ryba na súši” alebo “priniesť nôž do prestrelky.” Je zrejmé, že keď sa nachádzate v nesúlade, je ťažšie uspieť, byť užitočný a vyhrať.

Keď už toto všetko viete, je najvyšší čas vybudovať svoj ideálny životný štýl. Musíte premeniť podmienky nesúladu na dobre prispôsobené podmienky. Dokonalý život musíte vybudovať, nie objaviť.

vzorec entropie

Murphyho zákony uplatnené vo vesmíre

Na záver sa vrátime k Murphyho zákonu: “Všetko čo sa môže pokaziť, sa pokazí”.

Entropia poskytuje dobré vysvetlenie toho, prečo sa zdá, že Murphyho zákon vystupuje tak často v našom živote. Existuje viacero spôsobov, ako sa veci môžu “pokašlať”, ale je málo spôsobov, aby sa nepokašlali.

Problémy života nevzniknú preto, že planéty sú nesprávne usporiadané, alebo preto, že niektoré kozmické sily sa spikli proti vám.

Je to jednoducho entropia, ktorá nikdy nespí. Ako to uviedol jeden vedec, “Je trochu ako Murphyho zákon aplikovaný na celý vesmír.

Reklama

Nieje to nikoho vina, že sa v živote vyskytujú problémy. Je to jednoducho pravidlo pravdepodobnosti. Existuje veľa neusporiadaných stavov a málo usporiadaných.

Vzhľadom na pravdepodobnosť, ktorá hrá proti nám, niesu pozoruhodné problémy, ale že ich dokážeme vyriešiť.

 

Možno Vás bude zaujímať

Vojna na Ukrajine – čo spôsobilo konflikt a aký je zámer Putina ?
Zaujímavosti
1 zdielaní57 pozretí
Zaujímavosti
1 zdielaní57 pozretí

Vojna na Ukrajine – čo spôsobilo konflikt a aký je zámer Putina ?

stejfreesk - 24.2.2022

Ruský prezident Vladimir Putin podnikol bezprecedentný útok na Ukrajinu.Tento krok prišiel po tom, čo Putin v pondelok nariadil, aby sa…

Hoia Baciu: Najstrašidelnejší les v Transilvánii
Zaujímavosti
1 zdielaní50 pozretí
Zaujímavosti
1 zdielaní50 pozretí

Hoia Baciu: Najstrašidelnejší les v Transilvánii

stejfreesk - 21.2.2022

Hoia Baciu s divne pokryvenými stromami láka milovníkov paranormálnych javov už dlhé roky. Niektorí dokonca tvrdia, že sa jedná o…

Múmie s medenými maskami zo Sibíri sú pre vedcov stále záhadou
Zaujímavosti
54 pozretí
Zaujímavosti
54 pozretí

Múmie s medenými maskami zo Sibíri sú pre vedcov stále záhadou

stejfreesk - 10.2.2022

Prečo boli múmie s medenými maskami pochované v plytkých hroboch na pustinách Sibíri? Ruskí vedci pracujú na rozlúštení záhady. Múmie…