Čo je bibická archa zmluvy a kde sa nachádza ? - stejfree.sk
965 Ľudí nás sleduje

Čo je bibická archa zmluvy a kde sa nachádza ?

6.1.2022
13 zdieľaní 193 pozretí

Archa zmluvy je truhlica, ktorá obsahovala tabuľky s vyrytými desiatimi prikázaniami.

Podľa hebrejskej Biblie archu postavili Izraeliti, keď táborili na Sinajskej púšti po úteku z Egypta. Hebrejská Biblia nešpecifikuje, kedy utiekli z Egypta a medzi učencami existuje diskusia o tom, či niekedy došlo k exodusu z Egypta. Archa zmizla, keď Babylončania dobyli Jeruzalem v roku 587 pred Kristom.

Reklama

Archa má podľa hebrejskej Biblie množstvo zdanlivo magických schopností. V jednom príbehu rieka Jordán prestala tiecť a zostala v nehybnom stave, kým skupina kňazov nesúcich archu prekročila rieku. Iné príbehy opisujú, ako si Izraeliti vzali archu so sebou do boja, kde mocnosti archy pomohli Izraelitom poraziť ich nepriateľov. [Biblické bitky: 12 starovekých vojen vyňatých z Biblie]

Keď archu zajali Filištínci, zasiahli ich nádory a choroby, čo prinútilo Filištínov vrátiť archu Izraelitom. Niektoré príbehy opisujú, ako smrť zasiahla každého, kto by sa dotkol archy alebo sa do nej pozrel.

Existujú dva biblické príbehy popisujúce stavbu archy. Prvá a najznámejšia verzia sa nachádza v Knihe Exodus a popisuje, ako sa na stavbu archy použilo veľké množstvo zlata. Druhá verzia, nachádzajúca sa v Knihe Deuteronómium, stručne popisuje stavbu archy vyrobenej len z dreva.

Porozumieť príbehom okolo archy je náročné kvôli rôznym správam. Niektorí vedci sa domnievajú, že viaceré archy mohli byť skonštruované a používané v rovnakom čase alebo v rôznych časoch.

Stavba archy

Príbeh o stavbe archy vyrozprávaný v Knihe Exodus veľmi podrobne opisuje, ako Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal Izraelitom nech postavia archu z dreva a zlata, pričom Boh údajne dal veľmi presné pokyny.

„Nech urobia archu z akáciového dreva — dva a pol lakťa [3,75 stopy alebo 1,1 metra] na dĺžku, jeden a pol [2,25 stopy alebo 0,7 metra] na šírku a jeden a pol [2,25 stopy] na výšku. Obložte ho čistým zlatom, zvnútra aj zvonka, a urobte okolo neho zlatú lištu.” 2. Mojžišova 25:10-11.

Na nosenie archy boli použité tyče z akáciového dreva a zlata a zo zlata mali byť vyrezaní dvaja cherubíni (anjeli), ktorí sa umiestnili na veko archy. “Cherubíni majú mať roztiahnuté krídla nahor, aby nimi zatieňovali prikrývku. Cherubíni majú byť otočení tvárou k sebe a pozerať sa smerom k prikrývke.” 2. Mojžišova 25:20. Vo vnútri archy boli umiestnené tabuľky s vyrytými desiatimi prikázaniami.

Hebrejská Biblia nariadila, aby bola Archa zmluvy umiestnená v pohyblivej svätyni známej ako svätostánok. Vo svätostánku bola postavená opona, ktorá ľuďom bránila vidieť Archu zmluvy a pred oponu bol umiestnený oltár a kadidelnice. Kadidlo bolo vyrobené z gumovej živice, onychamu, galbana a mal ho páliť Áron, Mojžišov brat, ráno pri západe slnka.

Podľa hebrejskej Biblie bol Bohom vyvolený muž menom Bezalel, aby postavil Archu zmluvy a zariadenie umiestnil do svätostánku. „Naplnil som ho Božím Duchom, múdrosťou, rozumom, vedomosťami a všetkými zručnosťami – vytváranie umeleckých návrhov zo zlata, striebra a bronzu, tvarovať a osádzať kamene, opracovávať drevo a venovať sa všetkým druhom remesiel.“ 2. Mojžišova 31:3-5. Oholiab bol vybraný Bohom, aby bol Becalelovým pomocníkom, pričom im pomáhali zruční remeselníci, hovorí hebrejská Biblia.

Za vlády kráľa Šalamúna bol v Jeruzaleme postavený Prvý chrám, ktorý je najposvätnejším miestom v judaizme a Archa zmluvy bola umiestnená vo vnútornej svätyni pokrytej zlatom, hovorí hebrejská Biblia.

Zdroj: Wikipedia

Jednoduchá archa

Kniha Deuteronómia na druhej strane rozpráva príbeh o stavbe oveľa jednoduchšej Archy zmluvy. Kniha hovorí, že Izraelčania v istom momente uctievali zlaté teľa namiesto samotného Boha. Mojžiša to tak rozzúrilo, že rozbil kamenné dosky s vyrytými desiatimi prikázaniami. Boh nariadil Mojžišovi, aby pomohol vytvoriť nové tabuľky s vyrytými desiatimi prikázaniami a vytvoril drevenú archu, do ktorej by mohli byť umiestnené.

“Ako prve vytesajte dve kamenné dosky a vystúpte ku mne na vrch hory. Vyrobte tiež drevenú archu. Napíš na dosky slová, ktoré boli na prvých doskách, ktoré ste rozbili. Potom ich položíte do archy.” Deuteronómium 10:1-2.

“Tak ja [Mojžiš] som urobil archu z akáciového dreva a vytesal som dve kamenné dosky ako prvé a vyšiel som na vrch s dvoma doskami v rukách. Pán napísal na tieto dosky Desatoro prikázaní, ktoré vám zvestoval…“ Deuteronómium 10:3-4. Mojžiš potom vložil dosky do drevenej archy.

Viaceré archy ?

Je možné, že existovalo viacero árch, ktoré mohli byť použité v rovnakom alebo rozdielnom čase.

„Predtým, ako sa všetky kultové záležitosti Izraelitov sústredili výlučne v hlavnom meste Jeruzalem, pravdepodobne existovali rôzneho druhy árch a všade tam, kde sa uctieval [Boh],“ Tudor Parfitt, profesor náboženstva na Floridskej medzinárodnej univerzite, ktorý napísal vo svojej knihe „The Lost Ark of the Covenant: Solving the 2500 year old Mystery of the Fabled Biblical Ark“ (Harper Collins, 2008).

Tieto ranné archy mohli byť kludne „jednoduché drevené nádoby,“ napísal Parfitt. Keď sa izraelské uctievanie centralizovalo v Jeruzaleme, príbeh mohol byť prerozprávaný tak, aby opísal len jedinú dokonalú archu zmluvy vyrobenú zo zlata, napísal Parfitt.

Zdroj: wikimedia

Príbehy o prežití

Nie je známe, čo sa stalo s archou po zničení Prvého chrámu Babylončanmi. Podľa Knihy Makabejských bola archa ukrytá v jaskyni na hore Nebo prorokom Jeremiášom, ktorý povedal, že toto „miesto zostane neznáme, kým Boh opäť nezhromaždí svoj ľud a nepreukáže svoje milosrdenstvo“. 2. Makabejská 2:7.

Ďalší príbeh hovorí o tom, ako bola archa prinesená do Etiópie a teraz je v kostole Panny Márie Sionskej v Axume. Údajne si túto archu môže prezerať iba Strážca archy, ale Live Science nedávno oznámila, že učenec menom Edward Ullendorff videl archu počas druhej svetovej vojny a zistil, že nejde o originálnu archu.

Reklama

Existuje mnoho ďalších príbehov o prežití archy, ktoré Parfitt spomínal vo svojej knihe. Existujú príbehy o tom, ako sa skrýva pri Jeruzaleme, v meste Mekka a dokonca aj na Novej Guinei.

Jeden text nazvaný „Pojednanie o nádobách“ hovorí, že archa „nebude odhalená až do dňa príchodu Mesiáša, syna Dávidovho…“. A Kniha Zjavenia tvrdí, že archa nebude znovu videná až do konca čias.

“Potom sa otvoril Boží chrám na nebesiach a v jeho chráme bolo vidieť jeho archu zmluvy. A prišli záblesky bleskov, dunenie, hromy, zemetrasenie a silné krupobitie.” Zjavenie 11:19.

Zdroj: /www.livescience.com

Možno Vás bude zaujímať

Vojna na Ukrajine – čo spôsobilo konflikt a aký je zámer Putina ?
Zaujímavosti
1 zdielaní55 pozretí
Zaujímavosti
1 zdielaní55 pozretí

Vojna na Ukrajine – čo spôsobilo konflikt a aký je zámer Putina ?

stejfreesk - 24.2.2022

Ruský prezident Vladimir Putin podnikol bezprecedentný útok na Ukrajinu.Tento krok prišiel po tom, čo Putin v pondelok nariadil, aby sa…

Hoia Baciu: Najstrašidelnejší les v Transilvánii
Zaujímavosti
1 zdielaní48 pozretí
Zaujímavosti
1 zdielaní48 pozretí

Hoia Baciu: Najstrašidelnejší les v Transilvánii

stejfreesk - 21.2.2022

Hoia Baciu s divne pokryvenými stromami láka milovníkov paranormálnych javov už dlhé roky. Niektorí dokonca tvrdia, že sa jedná o…

Múmie s medenými maskami zo Sibíri sú pre vedcov stále záhadou
Zaujímavosti
53 pozretí
Zaujímavosti
53 pozretí

Múmie s medenými maskami zo Sibíri sú pre vedcov stále záhadou

stejfreesk - 10.2.2022

Prečo boli múmie s medenými maskami pochované v plytkých hroboch na pustinách Sibíri? Ruskí vedci pracujú na rozlúštení záhady. Múmie…